Archiwum dnia: 17 maja 2017


S T A T U T Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu ( tekst jednolity z dnia 20.06.2016 r.)   I        Postanowienia ogólne.   1.   1.Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska”, zwany dalej Związkiem z prawem używania skrótu: RZRS „ SCh”, jest dobrowolną, samorządną organizacją […]

Statut RZRS „SCh” – 2016 r.